Over je zorgverzekering

Informatie over jouw zorgverzekering in het buitenland

Er is veel onduidelijkheid over het wel of niet moeten aanhouden van je Nederlandse zorgverzekering als je naar het buitenland gaat. Over het algemeen moet je ervan uitgaan dat je Basisverzekering in Nederland verplicht doorloopt. Maar:

Betaalde werkzaamheden in het buitenland

Ga je tijdens je verblijf in het buitenland (ook) betaalde werkzaamheden verrichten en heb je in diezelfde periode geen inkomsten vanuit Nederland, dan is het vaak zo dat het recht op je Nederlandse zorgverzekering vervalt.

Bij het verrichten van betaald werk kan het gaan om werk waarvoor je loon ontvangt, maar het kan ook gaan om een vergoeding in geld of in natura, zoals bijv. een stage -of onkostenvergoeding of als je als au pair zakgeld en kost en inwoning ontvangt.

Meestal heb je dan geen meer recht op de Nederlandse zorgverzekering gedurende die werkperiode(s), maar hierbij speelt ook een rol in welk land je de werkzaamheden verricht, of dat land de werkzaamheden ook als arbeid beschouwt en voor hoe lang je er zult werken. In veel landen (EU, EER -en verdragslanden) vervalt de zorgverzekering over het algemeen zodra je er betaald werk gaat verrichten, ongeacht voor hoe lang. Er zijn echter ook landen waar het verrichten van betaald werk pas van invloed is op je zorgverzekering als de werkperiode langer duurt dan 3 maanden (dat geldt over het algemeen voor de niet- EU, EER -en verdragslanden).

Kijk hier voor meer informatie over werken in het buitenland en de invloed die dat heeft op je Wlz-status.

Om uitsluitsel te krijgen over de zorgverzekering in jouw persoonlijke situatie, kun je bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een onderzoek aanvragen naar je Wlz-status (Wlz staat voor Wet langdurige zorg). Wanneer de SVB beoordeelt dat je op grond van je werkzaamheden in het buitenland niet langer Wlz-verzekerd bent in Nederland, dan moet je jouw Nederlandse zorgverzekering (met terugwerkende kracht vanaf de 1e werkdag) opzeggen. Blijf je wel Wlz-verzekerd, dan loopt ook je zorgverzekering verplicht door.

Weet je pas wanneer jouw werkzaamheden beginnen als je al in het buitenland bent? Dan kun je ook pas op dat moment een Wlz-onderzoek aanvragen bij de SVB.

Meer informatie?

Lees hieronder alles over de volgende onderwerpen:

Werken en reizen afwisselen

Ga je door elkaar heen reizen en werken tijdens je verblijf in het buitenland, bijvoorbeeld op een Working Holiday visum, dan is het erg onhandig om voor elke werkperiode weer opnieuw een Wlz-onderzoek aan te vragen bij de SVB. Immers, tegen de tijd dat je de uitslag ontvangt is je situatie misschien al weer veranderd. In dat geval is het raadzaam om direct bij je zorgverzekeraar navraag te doen. Als jouw zorgverzekeraar aangeeft dat jouw verzekering inderdaad vervalt in de periodes waarin je gaat werken, dan is het soms mogelijk om achteraf (als je weer terug bent in Nederland) premie terug te vragen over die gewerkte periodes. Je hebt er dan tijdens je reis geen omkijken naar (regel wel een alternatieve, volledige dekking voor medische kosten!), maar het is wel belangrijk dat je de bewijzen bewaart van de periodes waarin je gewerkt hebt (contracten, loonstrookjes etc.) om deze later aan jouw zorgverzekeraar te kunnen overleggen. Is verrekening achteraf niet mogelijk, vraag dan naar de juiste werkwijze om je zorgverzekering tijdens je reis stop te zetten en weer aan te gaan.

Het komt tegenwoordig steeds vaker voor dat een zorgverzekeraar zelf geen uitspraken doet over het wel of niet vervallen van je zorgverzekering bij betaald werk en je daarvoor doorverwijst naar de SVB. Als dat het geval is zit er niets anders op dan een Wlz onderzoek aan te vragen bij de SVB zodra je voor het eerst gaat werken. Afhankelijk van de uitkomst daarvan, zou je dat eventueel daarna steeds weer opnieuw moeten doen als je gaat werken.

Let op: Uitspraak van SVB geldt met terugwerkende kracht

De SVB beoordeelt je aanvraag voor het Wlz-onderzoek over het algemeen pas vanaf het moment dat je met het betaald werk bent begonnen, omdat zij alleen actuele situaties mogen beoordelen (en dus niet een situatie die bijv. pas over 4 weken speelt). Vervolgens kan het nog 6 tot 8 weken duren voordat je bericht ontvangt. Maar de uitspraak geldt vervolgens wel met terugwerkende kracht vanaf de 1e werkdag. Als dus blijkt dat je niet meer Wlz-verzekerd bent en geen Nederlandse zorgverzekering meer kunt hebben, ben je tegen de tijd dat je dit bericht van de SVB ontvangt al enige tijd niet meer verzekerd.

Moet ik mijn zorgtoeslag stopzetten?

Wanneer je onder een bepaalde inkomensgrens zit en een Nederlandse zorgverzekering hebt, ontvang je meestal zorgtoeslag vanuit de Belastingdienst. Als jouw zorgverzekering beëindigd wordt is het raadzaam om ook de zorgtoeslag stop te zetten, om te voorkomen dat je dit ten onrechte ontvangt en dat later weer terug moet betalen. Is de periode waarin je geen zorgverzekering hebt redelijk kort, dan kun je ook overwegen om je zorgtoeslag wel door te laten lopen. Houd er dan wel rekening mee dat je na afloop van het kalenderjaar waarschijnlijk een deel van de zorgtoeslag moet terugbetalen.

Gestopt met je werkzaamheden in het buitenland?

Als jouw zorgverzekering beëindigd is naar aanleiding van het Wlz onderzoek bij de SVB en je stopt met werken in het buitenland of er is andere wijziging in je situatie, dan dien je dat door te geven bij de SVB binnen 4 weken.

Geef een wijziging door bij de SVB.

Uitschrijven bij de gemeente

De Wet Basisregistratie Personen bepaalt dat je je bij je gemeente moet uitschrijven als je van plan bent om meer dan 2/3 van een jaar (= langer dan 8 maanden) buiten Nederland te verblijven. Als je je inderdaad gaat uitschrijven bij je gemeente, regel dit dan een dag of 3 voor je vertrek.

Let op: of je je wel of niet uitschrijft bij de gemeente staat helemaal los van wat er met je zorgverzekering gebeurt. Het is dus niet zo dat je automatisch geen verzekeringsplicht meer hebt vanuit de Zorgverzekeringswet als je je uitschrijft bij de gemeente.

Medische kosten verzekeren in je Tasman Verzekering

Bij Tasman Verzekeringen bepaal je zelf of je medische kosten meeverzekert. Blijft jouw zorgverzekering in Nederland geldig gedurende jouw gehele verblijf in het buitenland, ga dan na tot in hoeverre jouw zorgverzekeraar buitenlandse kosten vergoed. De Basisverzekering is wereldwijd geldig maar vergoed kosten in het buitenland maximaal tot de Nederlandse tarieven. Als de kosten in het buitenland dus hoger zijn dan in Nederland, ben je niet volledig verzekerd. In dat geval is het raadzaam om de rubriek “Medische Kosten Aanvullend” mee te verzekeren in je Tasman Verzekering.

Heb je een aanvullende verzekering bij je zorgverzekeraar? Dan kan het zijn dat deze een extra buitenlanddekking bevat. Kijk ook dan goed na tot in hoeverre kosten in het buitenland worden vergoed en wat de geldigheidsduur in het buitenland is van deze aanvullende verzekering (vaak zijn aanvullende zorgverzekeringen max. 6 maanden geldig in het buitenland). Is er sprake van een beperking of een te korte geldigheidsduur? Verzeker ook dan de rubriek “Medische Kosten Aanvullend” mee in je Tasman Verzekering.

Vervalt de geldigheid van jouw zorgverzekering tijdens (periodes van) jouw verblijf in het buitenland? Verzeker dan altijd de rubriek “Medische Kosten Volledig” mee in je Tasman Verzekering.

Vragen?

Heb je vragen over je zorgverzekering in verband met jouw vertrek naar het buitenland, neem dan gerust contact met ons op

Noot: Ondanks dat deze informatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Je bent er zelf verantwoordelijk voor om na te gaan of voor jou de wettelijke verplichting geldt om een Nederlandse Basisverzekering te hebben tijdens je verblijf in het buitenland.

Voel je zélfverzekerd

Voel je zélfverzekerd

Bij uitstek geschikt voor werk, studie, een wereldreis of stage in het buitenland

Stel zelf je pakket samen

Verzeker dat wat je zelf nodig hebt met onze 6 dekkingen

Persoonlijk advies

Na jarenlange expertise adviseren we wat het beste bij jouw reisdoel past